Dla Projektantów

Na załączonych przekrojach pokazujemy najpopularniejsze warianty konstrukcji podbudowy pod nowo budowane systemy nawierzchni syntetyczne jak i pokazujące możliwość wykorzystania istniejących nawierzchni np. asfaltowych jako warstw konstrukcyjnych nowych boisk. Zapraszamy do kontaktu w celu kompleksowego doradztwa w zakresie projekotwania nawierzchni sportowych.